ראשית ירושלים
מסלול קורסים

ברחוב יפו


קורס: הדרך מערבה

לאורכו ולרוחבו של רחוב יפו בירושלים

ימי שלישי אחה"צ

מנחה: מאיר דנא פיקאר