ירושלים מאה שנה ראשית ירושלים קורסים
בירושלים

בקורס הזה נתמקד בהתפתחותה של ירושלים בשנות ה-20 של המאה הקודמת. נבקר בשכונות הגנים ובשכונות נוספות שנבנו באותן שנים ונסקור את השינויים שעברה העיר עם תחילתו של השלטון הבריטי. נשמע על האגודה למען ירושלים ועל דמויות שהיו שותפות לבנייתה של ירושלים ונלמד על התליכים שהתרחשו בעיר ב-100 השנים שחלפו.

צור קשר

שלחו