בין תל אביב לירושלים
ראשית ירושלים קורסים
בירושלים

סדרת סיורים בימי שיש אחת לחודש

מדריך: אברהם דסקל

צור קשר

שלחו